Search Result "Wnt signaling pathway"


Wnt Signaling Pathway in Schizophrenia

Journal: CNS & Neurological Disorders - Drug Targets
Volume: 13 Issue: 5 Year: 2014 Page: 755-764
Author(s): Yanmin Peng,Yifeng Xu,Donghong Cui

The Canonical Wnt Signaling Pathway in Autism

Journal: CNS & Neurological Disorders - Drug Targets
Volume: 13 Issue: 5 Year: 2014 Page: 765-770
Author(s): Yinghua Zhang,Xiangshan Yuan,Zhongping Wang,Ruixi Li

Review Article

Possible Role of Wnt Signaling Pathway in Diabetic Retinopathy

Journal: Current Drug Targets
Volume: 23 Issue: 15 Year: 2022 Page: 1372-1380
Author(s):

Review Article

Curcumin Therapeutic Modulation of the Wnt Signaling Pathway

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 21 Issue: 1 Year: 2020 Page: 1006-1015
Author(s): Amirhossein Sahebkar,Milad Ashrafizadeh,Zahra Ahmadi,Reza Mohamamdinejad,Habib Yaribeygi,Maria-Corina Serban,Hossein M. Orafai

The Therapeutic Potential of the Wnt Signaling Pathway in Bone Disorders

Journal: Current Molecular Pharmacology
Volume: 4 Issue: 1 Year: 2011 Page: 14-25
Author(s): Eric R. Wagner, Gaohui Zhu, Bing-Qiang Zhang, Qing Luo, Qiong Shi, Enyi Huang, Yanhong Gao, Jian-Li Gao, Stephanie H. Kim, Farbod Rastegar, Ke Yang, Bai-Cheng He, Liang Chen, Guo-Wei Zuo, Yang Bi, Yuxi Su, Jinyong Luo, Xiaoji Luo, Jiayi Huang, Zhong-Liang Deng, Russell R. Reid, Hue H. Luu, Rex C. Haydon, Tong-Chuan He

Wnt Signaling in Liver Cancer

Journal: Current Drug Targets
Volume: 9 Issue: 1 Year: 2008 Page: 1013-1024
Author(s): Yutaka Takigawa, Anthony M.C. Brown

The Wnt Pathway in Mood Disorders

Journal: Current Neuropharmacology
Volume: 10 Issue: 3 Year: 2012 Page: 239-253
Author(s): Gabriele Sani,Flavia Napoletano,Alberto Maria Forte,Giorgio D. Kotzalidis,Isabella Panaccione,Giulio Maria Porfiri,Alessio Simonetti,Matteo Caloro,Nicoletta Girardi,Carla Ludovica Telesforo,Giulia Serra,Silvia Romano,Giovanni Manfredi,Valeria Savoja,Stefano Maria Tamorri,Alexia E. Koukopoulos,Daniele Serata,Chiara Rapinesi,Antonio Del Casale,Ferdinando Nicoletti,Paolo Girardi

Wnt Signaling in Angiogenesis

Journal: Current Drug Targets
Volume: 9 Issue: 7 Year: 2008 Page: 558-564
Author(s): Nancy L. Parmalee, Jan Kitajewski

Wnt Signaling and Cell-Matrix Adhesion

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2014 Page: 209-220
Author(s): P. Astudillo,J. Larrain

Wnt / β-Catenin Signaling Pathway as Novel Cancer Drug Targets

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 4 Issue: 8 Year: 2004 Page: 653-671
Author(s): Hue H. Luu, Ruiwen Zhang, Rex C. Haydon, Elizabeth Rayburn, Quan Kang, Weike Si, Jong Kyung Park, Hui Wang, Ying Peng, Wei Jiang, Tong- Chuan He

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 2790

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy