Search Result "histone modification"


The Functions of Histone Modification Enzymes in Cancer

Journal: Current Protein & Peptide Science
Volume: 17 Issue: 5 Year: 2016 Page: 438-445
Author(s): Ruilin Wang,Mei Xin,Yanjiao Li,Pingyu Zhang,Meixia Zhang

Review Article

Histone Modifications in Aging: The Underlying Mechanisms and Implications

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 2 Year: 2018 Page: 125-135
Author(s): Yuan Wang,Quan Yuan,Liang Xie

Histone Modification in Osteogenic Differentiation of Skeletal Stem Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 10 Issue: 5 Year: 2015 Page: 457-464
Author(s): Yin Tang,Yi Fan,Mian Wan,Xin Xu,Jing Zou,Ling Ye,Liwei Zheng

Review Article

Bivalent Histone Modifications and Development

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 2 Year: 2018 Page: 83-90
Author(s): Feifei Li,Mian Wan,Binpeng Zhang,Yiran Peng,Yachuan Zhou,Caixia Pi,Xin Xu,Ling Ye,Xuedong Zhou,Liwei Zheng

Review Article

Effects of Histone Modification in Major Depressive Disorder

Journal: Current Neuropharmacology
Volume: 20 Issue: 7 Year: 2022 Page: 1261-1277
Author(s): Man-Si Wu,Xiao-Juan Li,Chen-Yue Liu,Qiuyue Xu,Jun-Qing Huang,Simeng Gu,Jia-Xu Chen

Review Article

Histone Modifications and their Role in Epigenetics of Cancer

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 29 Issue: 1 Year: 2022 Page: 2399-2411
Author(s): Nehal Rana,Sumera Zaib

Impact of Epigenetic Dietary Components on Cancer through Histone Modifications

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 22 Issue: 17 Year: 2015 Page: 2051-2064
Author(s): Yifeng Gao,Trygve O. Tollefsbol

Histone Modifications as Molecular Targets in Nasopharyngeal Cancer

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2016 Page: 186-197
Author(s): Sukanya Shyamasundar,S. Thameem Dheen,B. Huat Bay

Review Article

Targeting Histone Onco- Modifications Using Plant-Derived Products

Journal: Current Drug Targets
Volume: 22 Issue: 1 Year: 2021 Page: 1317-1331
Author(s): Soorya P. Illam,Sruthi P. Kandiyil,Achuthan C. Raghavamenon

The Study of the Chemical Synthesis and Preparation of Histone with Post- Translational Modifications

Journal: Current Organic Synthesis
Volume: 12 Issue: 2 Year: 2015 Page: 150-162
Author(s): Zhi-Peng Wang,Ye-Hai Wang,Guo-Chao Chu,Jing Shi,Yi-Ming Li

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 3637

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy